30 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Forager
Basic Forager
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Μαϊ 2020 στις 8:15
Druid
1 από 9, Σειρά 1
Fairy Queen
2 από 9, Σειρά 1
Friendly Beet
3 από 9, Σειρά 1
(1)
Scary Ghost
4 από 9, Σειρά 1
(1)
Goblin
5 από 9, Σειρά 1
Big Skeleton
6 από 9, Σειρά 1
Golden Egg
7 από 9, Σειρά 1
Cowpig
8 από 9, Σειρά 1
Fox
9 από 9, Σειρά 1