2.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Chimpology
Proconsul
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 29 พ.ค. 2020 @ 6:57am
A Banana
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
A Computer
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
The Buttons
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
One
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Zero
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
A Red Banana
6 จาก 6 ในชุดที่ 1