2.5 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Chimpology
Proconsul
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Μαϊ 2020 στις 6:57
A Banana
1 από 6, Σειρά 1
A Computer
2 από 6, Σειρά 1
The Buttons
3 από 6, Σειρά 1
One
4 από 6, Σειρά 1
Zero
5 από 6, Σειρά 1
A Red Banana
6 από 6, Σειρά 1