เหรียญตรา Village Story
Shovel
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 19 ม.ค. 2018 @ 3:21pm
House
1 จาก 12 ในชุดที่ 1
Home
2 จาก 12 ในชุดที่ 1
Farmhouse
3 จาก 12 ในชุดที่ 1
Property
4 จาก 12 ในชุดที่ 1
Construction
5 จาก 12 ในชุดที่ 1
Megalopolis
6 จาก 12 ในชุดที่ 1
Apartment house
7 จาก 12 ในชุดที่ 1
Factory
8 จาก 12 ในชุดที่ 1
Committee
9 จาก 12 ในชุดที่ 1
Bank
10 จาก 12 ในชุดที่ 1
Commerce
11 จาก 12 ในชุดที่ 1
Tower
12 จาก 12 ในชุดที่ 1