Έμβλημα Village Story
Shovel
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιαν 2018 στις 15:21
House
1 από 12, Σειρά 1
Home
2 από 12, Σειρά 1
Farmhouse
3 από 12, Σειρά 1
Property
4 από 12, Σειρά 1
Construction
5 από 12, Σειρά 1
Megalopolis
6 από 12, Σειρά 1
Apartment house
7 από 12, Σειρά 1
Factory
8 από 12, Σειρά 1
Committee
9 από 12, Σειρά 1
Bank
10 από 12, Σειρά 1
Commerce
11 από 12, Σειρά 1
Tower
12 από 12, Σειρά 1