Village Story значка
Shovel
1 ниво, 100 опит
Откл. на 19 ян. 2018 в 15:21
House
1 от 12, серия 1
Home
2 от 12, серия 1
Farmhouse
3 от 12, серия 1
Property
4 от 12, серия 1
Construction
5 от 12, серия 1
Megalopolis
6 от 12, серия 1
Apartment house
7 от 12, серия 1
Factory
8 от 12, серия 1
Committee
9 от 12, серия 1
Bank
10 от 12, серия 1
Commerce
11 от 12, серия 1
Tower
12 от 12, серия 1