4.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Super Meat Boy
I'm too young to die
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 24 Thg11, 2017 @ 8:57am
Super Meat Boy!
1 trong 5, sê-ri 1
Dr. Fetus!
2 trong 5, sê-ri 1
Bandage Girl
3 trong 5, sê-ri 1
Epic Meat Man!
4 trong 5, sê-ri 1
Retro Meat
5 trong 5, sê-ri 1