2.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Super Hexagon
Hexagon
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2020 @ 10:01am
(1)
Hexagon
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Hexagoner
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
Hexagonest
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
(1)
Hyper Hexagon
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Hyper Hexagoner
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
Hyper Hexagonest
6 จาก 6 ในชุดที่ 1