Huy hiệu Giải thưởng Steam 2020
Steam Awards 2020 - 1
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 30 Thg12, 2020 @ 2:59pm
Trò chơi VR của năm
1 trong 10, sê-ri 1
Vui hơn với bạn bè
2 trong 10, sê-ri 1
Lối chơi sáng tạo nhất
3 trong 10, sê-ri 1
Thành quả của tình yêu
4 trong 10, sê-ri 1
Phong cách đồ họa xuất sắc
5 trong 10, sê-ri 1
Trò chơi giàu cốt truyện xuất sắc
6 trong 10, sê-ri 1
Trò chơi hay nhất bạn chơi tệ
7 trong 10, sê-ri 1
Tựa lưng mà thư giãn
8 trong 10, sê-ri 1
Soundtrack hay nhất
9 trong 10, sê-ri 1
Trò chơi của năm
10 trong 10, sê-ri 1