Huy hiệu Du ngoạn mùa hè
Summer Road Trip Lvl 1
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 3 Thg07, 2020 @ 5:28am
Half-Life: Alyx
1 trong 10, sê-ri 1
Borderlands
2 trong 10, sê-ri 1
Hẻm núi hoang vu
3 trong 10, sê-ri 1
Fallout
4 trong 10, sê-ri 1
Ưu đãi mùa hè
5 trong 10, sê-ri 1
Ngắm cảnh
6 trong 10, sê-ri 1
Sekiro
7 trong 10, sê-ri 1
Sea of Thieves
8 trong 10, sê-ri 1
Hoàng hôn
9 trong 10, sê-ri 1
Caravan chật kín
10 trong 10, sê-ri 1