Huy hiệu Bộ sưu tập Ra mắt
Debut Badge Level 7
Cấp 7, 700 XP
Mở khóa vào 6 Thg12, 2020 @ 7:17am