เลเวล 43 XP 11,915
85 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 44
เหรียญตรา