Úroveň 43 XP 11,916
84 XP pro dosažení 44. úrovně
Odznaky