เลเวล 11 XP 1,222
178 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา