เลเวล 10 XP 1,172
28 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา