Úroveň 11 XP 1,222
178 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky