Úroveň 10 XP 1,172
28 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky