เลเวล 12 XP 1,543
57 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา