Úroveň 12 XP 1,543
57 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky