Huy hiệu Magicka
Spellcaster
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 11 Thg08, 2013 @ 8:54am