เลเวล 50 XP 15,133
467 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 51
เหรียญตรา