เลเวล 50 XP 15,221
379 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 51
เหรียญตรา