Úroveň 50 XP 15,033
567 XP pro dosažení 51. úrovně
Odznaky