93 godz. łącznie
Odznaka z Mountain
Gold Mountain
Poziom 5, 500 PD
Odblokowano: 7 maja 2017 o 21:34
(0)
Cloud Mountain
1 z 8, seria 1
(0)
Dark Mountain
2 z 8, seria 1
(0)
Enlightened Mountain
3 z 8, seria 1
(0)
Fire Mountain
4 z 8, seria 1
(0)
Green Mountain
5 z 8, seria 1
(0)
Ice Mountain
6 z 8, seria 1
(0)
Ancient Mountain
7 z 8, seria 1
(0)
Spiral Mountain
8 z 8, seria 1