3
Sản phẩm đã
đánh giá
304
Sản phẩm
trong tài khoản

Đánh giá gần đây bởi ᴅᴛꜱ MacMagic

Hiển thị 1-3 trong 3 mục
24 người thấy bài viết này hữu dụng
1 người thấy bài đánh giá này hài hước
7.4 giờ được ghi nhận
Đánh giá truy cập sớm
The idea was decent, but after a while it gets boring and agrivating
Đã đăng ngày 11 Tháng 7, 2017. Sửa lần cuối vào 12 Tháng 7, 2017.
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước
5 người thấy bài viết này hữu dụng
3 người thấy bài đánh giá này hài hước
582.0 giờ được ghi nhận
An amazing game. The quality of your experience in this game will more than likely be decided by the server you choose. A starter would want to try a public "non KoS" server. Overall, great game<3
This game can also be very repetitive if you're playing it alone, try to find a friend who would want to play with you, chances are you'll both have an amazing time :) (More people the better)
Đã đăng ngày 10 Tháng 11, 2016. Sửa lần cuối vào 12 Tháng 11, 2016.
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước
Chưa có ai thấy bài viết này hữu dụng
3 người thấy bài đánh giá này hài hước
3,278.5 giờ được ghi nhận
I only bhop, by far the game's best feature ;D
Đã đăng ngày 10 Tháng 4, 2016. Sửa lần cuối vào 11 Tháng 7, 2017.
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước
Hiển thị 1-3 trong 3 mục