ItsPing...
Yu   Chengdu, Sichuan, China
 
 
Ping is 200 +
FPS is under 30 .
This is why I dont act like a boss.
XD
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 45 giờ, 28 phút trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
86 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày ảnh nghệ thuật
hypergif_1
Trưng bày ảnh chụp
火星上的三角函数和微积分
Nhóm yêu thích
百度显卡吧官方组 - Nhóm công khai
百度显卡吧吧友的家
2,277
Thành viên
29
Đang chơi
152
Trên mạng
52
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

1,839 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg07
66 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg07
268 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg07
Lavanda 6 Thg9, 2018 @ 2:56am 
I can give my Butterfly Knife Tiger Tooth ft for all of your csgo graffities and cases (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio
SPY0012S#CSGO真箱 7 Thg10, 2017 @ 11:58pm 
233
GentlemanLee 19 Thg9, 2017 @ 7:16am 
haha
小川Gekyume 24 Thg08, 2017 @ 5:18pm 
蒸汽赠游
GentlemanLee 21 Thg02, 2017 @ 5:55am 
hey 大佬
Ego Tempest 16 Thg02, 2017 @ 9:36am 
very nice profile...I have no idea whats being said. :cybereye: