เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
5.5h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
114 จาก 167 (68%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 14 ก.พ. 2014 @ 12:52pm

Someone Set Up Us The Bomb

ชนะโดยการวางระเบิด
ปลดล็อค 18 เม.ย. 2016 @ 1:32pm

Boomala Boomala

วางระเบิด 100 ลูก
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2018 @ 12:39pm

The Hurt Blocker

ปลดชนวนระเบิดสำเร็จ 100 ลูก
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 5:02am

Body Bagger

สังหารศัตรู 25 คน
ปลดล็อค 11 มี.ค. 2016 @ 1:24pm

Corpseman

สังหารศัตรู 500 คน
ปลดล็อค 4 ธ.ค. 2017 @ 11:53am

God of War

สังหารศัตรู 10,000 คน
ปลดล็อค 5 พ.ค. 2016 @ 2:00pm

Second to None

ปลดชนวนระเบิดสำเร็จโดยเหลือเวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที
ปลดล็อค 29 มี.ค. 2016 @ 1:54pm

Counter-Counter-Terrorist

สังหารหน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายขณะที่กำลังทำการปลดชนวนระเบิด
ปลดล็อค 9 มี.ค. 2016 @ 12:32pm

Rite of First Defusal

ชนะโดยการปลดชนวนระเบิด
ปลดล็อค 14 ก.พ. 2014 @ 1:22pm

Short Fuse

วางระเบิดภายในเวลา 25 วินาที (ไม่รวมโหมดทำลายล้าง)
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 4:56am

Newb World Order

ชนะ 10 รอบ
ปลดล็อค 11 มี.ค. 2016 @ 1:17pm

Pro-moted

ชนะ 200 รอบ
ปลดล็อค 12 มี.ค. 2018 @ 2:36pm

Leet-er of Men

ชนะ 5,000 รอบ
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 4:58am

Points in Your Favor

ทำความเสียหายรวม 2,500 หน่วยแก่ศัตรู
ปลดล็อค 9 มี.ค. 2016 @ 1:09pm

You've Made Your Points

ทำความเสียหายรวม 50,000 หน่วยแก่ศัตรู
ปลดล็อค 3 ก.ค. 2016 @ 2:11pm

A Million Points of Blight

ทำความเสียหายรวม 1,000,000 หน่วยแก่ศัตรู
ปลดล็อค 9 มี.ค. 2016 @ 12:34pm

Ballistic

ในโหมดคลาสสิก สังหารศัตรู 4 คนภายใน 15 วินาที
ปลดล็อค 7 เม.ย. 2016 @ 2:26pm

Lost and F0wnd

ฆ่าศัตรูด้วยปืนที่ฝ่ายศัตรูทิ้งในรอบนั้น
ปลดล็อค 15 เม.ย. 2016 @ 2:08pm

Ammo Conservation

ฆ่าศัตรู 2 คนด้วยกระสุนนัดเดียว
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 5:00am

War Bonds

ได้เงินรวม $50,000
ปลดล็อค 7 เม.ย. 2016 @ 3:36pm

Spoils of War

ได้เงินรวม $2,500,000
ปลดล็อค 9 มี.ค. 2016 @ 1:19pm

Premature Burial

ฆ่าศัตรูด้วยระเบิดหลังจากที่คุณตาย
ปลดล็อค 13 พ.ค. 2016 @ 3:27pm

Desert Eagle Expert

ฆ่าศัตรู 200 คนด้วย Desert Eagle
ปลดล็อค 24 เม.ย. 2016 @ 7:15am

Glock-18 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย Glock-18
ปลดล็อค 23 เม.ย. 2016 @ 4:52pm

Dual Berettas Expert

ฆ่าศัตรู 25 คนด้วย Dual Berettas
ปลดล็อค 24 เม.ย. 2016 @ 8:56am

Five-SeveN Expert

ฆ่าศัตรู 25 คนด้วย Five-SeveN
ปลดล็อค 16 เม.ย. 2016 @ 3:24pm

AWP Expert

ฆ่าศัตรู 500 คนด้วย AWP
ปลดล็อค 14 พ.ค. 2016 @ 5:21pm

AK-47 Expert

ฆ่าศัตรู 1,000 คนด้วย AK-47
ปลดล็อค 14 ก.ค. 2016 @ 3:39pm

M4 AR Expert

ฆ่าศัตรู 1,000 คนด้วยปืนไรเฟิล M4
ปลดล็อค 27 พ.ย. 2017 @ 1:46pm

FAMAS Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย FAMAS
ปลดล็อค 25 พ.ย. 2018 @ 11:13am

G3SG1 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย G3SG1
ปลดล็อค 7 ก.ค. 2018 @ 1:13pm

P90 Expert

ฆ่าศัตรู 500 คนด้วย P90
ปลดล็อค 26 เม.ย. 2018 @ 1:17pm

HE Grenade Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วยระเบิด
ปลดล็อค 19 พ.ค. 2018 @ 12:55pm

Knife Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วยมีด
ปลดล็อค 9 มี.ค. 2016 @ 12:35pm

The Cleaner

ในโหมดคลาสสิก ฆ่าศัตรู 5 คนในหนึ่งรอบ
ปลดล็อค 23 เม.ย. 2016 @ 4:36pm

Variety Hour

ฆ่าโดยใช้ปืนต่างชนิดกัน 5 แบบภายในหนึ่งรอบ
ปลดล็อค 16 เม.ย. 2016 @ 5:35pm

Dead Shepherd

ฆ่าศัตรูที่กำลังแบกตัวประกัน
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 5:57am

War of Attrition

เป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดในรอบนั้นโดยมีผู้เล่นห้าคนอยู่ในทีมของคุณ
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 1:52pm

Magic Bullet

ฆ่าศัตรูด้วยกระสุนนัดสุดท้ายในแมกกาซีน (ไม่รวมปืนซุ่มยิงและ Zeus x27)
ปลดล็อค 12 มี.ค. 2016 @ 7:03am

Kill One, Get One Spree

สังหารศัตรูคนที่เพิ่งฆ่าเพื่อนร่วมทีมของคุณจำนวน 4 คน ภายในเวลา 15 วินาที
ปลดล็อค 9 มี.ค. 2016 @ 12:57pm

Battle Sight Zero

ฆ่าศัตรู 250 คนโดยการยิงหัว
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 5:56am

Primer

ทำความเสียหายอย่างน้อย 95% แก่ศัตรูที่โดนฆ่าโดยผู้เล่นอื่น
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 5:13am

Finishing Schooled

ฆ่าศัตรูที่พลังชีวิตถูกทำให้เหลือน้อยกว่า 5% โดยผู้เล่นอื่น
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 4:40am

Shot With Their Pants Down

ฆ่าศัตรูขณะที่เขากำลังบรรจุกระสุน
ปลดล็อค 10 เม.ย. 2016 @ 10:53am

Blind Ambition

ฆ่าศัตรู 25 คนที่ตาบอดด้วยระเบิดแสง
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2016 @ 5:36am

Blind Fury

ฆ่าศัตรูขณะที่คุณตาบอดจากระเบิดแสง
ปลดล็อค 7 เม.ย. 2016 @ 3:26pm

Friendly Firearms

ฆ่าศัตรู 100 คนโดยใช้อาวุธของศัตรู
ปลดล็อค 15 พ.ค. 2016 @ 7:32am

Expert Marksman

ใช้อาวุธทุกชี้น ฆ่าศัตรูอย่างน้อยชี้นละ 1 ครั้ง
ปลดล็อค 24 เม.ย. 2016 @ 9:19am

Shrapnelproof

ได้รับความเสียหาย 80 หน่วยจากระเบิดของศัตรูแล้วรอดในรอบนั้น
ปลดล็อค 7 เม.ย. 2016 @ 2:00pm

Make the Cut

ชนะการต่อสู้ด้วยมีด
ปลดล็อค 9 มี.ค. 2016 @ 1:11pm

Hip Shot

ฆ่าศัตรูด้วยปืนซุ่มยิงโดยไม่ซูม
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 5:41am

Eye to Eye

ฆ่าศัตรูที่ซูมปืนซุ่มยิงอยู่ด้วยปืนซุ่มยิง
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2018 @ 4:45pm

Sknifed

ฆ่าศัตรูที่ซูมปืนซุ่มยิงอยู่ด้วยมีด
ปลดล็อค 7 เม.ย. 2016 @ 2:38pm

Snipe Hunter

ฆ่าศัตรูที่ซูมปืนซุ่มยิงอยู่ 100 คน
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 5:44am

Dead Man Stalking

ฆ่าศัตรูขณะที่เหลือพลังชีวิต 1 หน่วย
ปลดล็อค 12 ก.พ. 2018 @ 4:34pm

Street Fighter

ฆ่าศัตรูด้วยมีดขณะอยู่ในรอบปืนพกในโหมดคลาสสิก
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 5:46am

Blitzkrieg

ชนะรอบภายใน 30 วินาทีโดยมีศัตรู 5 คน
ปลดล็อค 27 มี.ค. 2016 @ 11:46am

Piece Initiative

ชนะรอบปืนพก 5 รอบในโหมดแข่งขัน
ปลดล็อค 10 เม.ย. 2016 @ 12:57pm

Give Piece a Chance

ชนะรอบปืนพก 25 รอบในโหมดแข่งขัน
ปลดล็อค 2 มี.ค. 2018 @ 11:14am

Piece Treaty

ชนะรอบปืนพก 250 รอบในโหมดแข่งขัน
ปลดล็อค 9 มี.ค. 2016 @ 1:31pm

Blast Will and Testament

ชนะรอบโดยเก็บระเบิดจากเพื่อนที่ตายแล้วนำไปวางสำเร็จ
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 5:40am

Mercy Rule

ฆ่าศัตรูทั้งทีมโดยไม่มีสมาชิกทีมตาย
ปลดล็อค 9 เม.ย. 2016 @ 12:51pm

Clean Sweep

สังหารศัตรูทั้งทีมโดยไม่มีสมาชิกทีมได้รับความเสียหาย
ปลดล็อค 10 ม.ค. @ 12:32pm

Akimbo King

ใช้ Dual Berettas ฆ่าศัตรูที่กำลังถือ Dual Berettas อยู่
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 5:28am

The Unstoppable Force

ฆ่าศัตรู 4 คนในรอบเดียว
ปลดล็อค 14 ก.พ. 2014 @ 5:03pm

The Immovable Object

ฆ่าศัตรูที่ฆ่าเพื่อนร่วมทีมของคุณ 4 คนในรอบเดียว
ปลดล็อค 23 เม.ย. 2016 @ 12:59pm

Head Shred Redemption

ฆ่าศัตรู 5 คนโดยการยิงหัวในรอบเดียว
ปลดล็อค 11 มี.ค. 2016 @ 12:47pm

Dust2 Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Dust2
ปลดล็อค 21 เม.ย. 2016 @ 2:03pm

Inferno Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Inferno
ปลดล็อค 6 ต.ค. 2017 @ 2:38pm

Shorttrain Map Veteran

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ Shorttrain
ปลดล็อค 13 เม.ย. 2018 @ 1:40pm

Death from Above

ฆ่าศัตรูขณะที่คุณอยู่กลางอากาศ
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 1:44pm

Bunny Hunt

ฆ่าศัตรูที่อยู่กลางอากาศ
ปลดล็อค 4 ธ.ค. 2017 @ 12:19pm

Black Bag Operation

ชนะรอบโดยไม่ทำเสียงฝีเท้าและฆ่าศัตรูอย่างน้อย 1 คน
ปลดล็อค 15 พ.ค. 2016 @ 3:03pm

Cold War

ชนะในรอบนั้นโดยที่ไม่มีศัตรูตายแม้แต่คนเดียว
ปลดล็อค 23 เม.ย. 2016 @ 2:25pm

Killanthropist

แจกอาวุธ 100 ชิ้นให้แก่เพื่อนร่วมทีมของคุณ
ปลดล็อค 4 ธ.ค. 2017 @ 12:25pm

The Frugal Beret

ชนะสิบรอบโดยไม่ตายหรือใช้เงินเลย
ปลดล็อค 3 พ.ย. 2018 @ 2:37pm

Defusus Interruptus

หยุดปลดชนวนระเบิดเพื่อฆ่าผู้ก่อการร้ายแล้วกลับไปปลดชนวนระเบิดต่อจนสำเร็จ
ปลดล็อค 27 มี.ค. 2016 @ 6:56am

Participation Award

ฆ่าศัตรูภายในสามวินาทีหลังจากที่พวกมันเก็บระเบิดที่ตกอยู่
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 1:39pm

Repeat Offender

ครองเกมศัตรู
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 2:03pm

Decimator

ครองเกมศัตรูสิบคน
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 1:45pm

Overkill

กำจัดศัตรูที่ถูกคุณครองเกมแล้ว
ปลดล็อค 5 มิ.ย. 2016 @ 12:14pm

Command and Control

กำจัดศัตรู 100 คนที่ถูกคุณครองเกมแล้ว
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 1:50pm

Insurgent

สังหารศัตรูที่ครองเกมคุณ
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2017 @ 2:53pm

Can't Keep a Good Man Down

กำจัดศัตรู 20 คน ที่คุณถูกครองเกม
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 1:46pm

Hat Trick

ครองเกม ศัตรู 3 คน พร้อมๆกัน
ปลดล็อค 12 มิ.ย. 2016 @ 6:46am

Ten Angry Men

กำจัดศัตรู 10 คนที่คุณได้ครองเกมภายในหนึ่งแมตช์
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2016 @ 2:42pm

Excessive Brutality

กำจัดศัตรูที่คุณครองเกม 4 ครั้งรวมกัน
ปลดล็อค 21 เม.ย. 2016 @ 1:28pm

Spray and Pray

กำจัดศัตรูสองคนในขณะที่คุณตาบอดจากระเบิดแสง
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 4:57am

Avenging Angel

กำจัดศัตรูผู้ที่กำจัดผู้เล่นที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนคุณในรอบนั้น
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 1:40pm

Denied!

กำจัดผู้เล่นที่ถึงระดับมีดทองในโหมด ประชันอาวุธ
ปลดล็อค 10 ม.ค. @ 12:39pm

Shoots Vet

ชนะ 5 ครั้ง ในโหมด ประชันอาวุธ บนแผนที่ Shoots
ปลดล็อค 27 เม.ย. 2016 @ 3:18pm

Shorter Fuse

วางระเบิดห้าลูกในโหมดทำลายล้าง
ปลดล็อค 27 มี.ค. 2016 @ 6:52am

Vacation

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ Lake
ปลดล็อค 10 ม.ค. @ 12:32pm

My House

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ Safehouse
ปลดล็อค 3 ต.ค. 2018 @ 2:04pm

Knife on Knife

ฆ่าศัตรูที่อยู่ในระดับมีดทองด้วยมีดของคุณเองในโหมด ประชันอาวุธ
ปลดล็อค 12 มิ.ย. 2016 @ 7:09am

Practice Practice Practice

เล่น 100 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
ปลดล็อค 27 มี.ค. 2016 @ 12:48pm

Gungamer

ชนะ 1 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
ปลดล็อค 3 ต.ค. 2018 @ 2:04pm

Keep on Gunning

ชนะ 25 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 1:36pm

FIRST!

เป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำการสังหารได้เป็นคนแรกในการแข่งขันแบบ ประชันอาวุธ หรือ ทำลายล้าง
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 1:54pm

One Shot One Kill

ฆ่าผู้เล่นสามคนติดต่อกันโดยใช้กระสุนนัดแรกจากปืนของคุณในโหมด ประชันอาวุธ
ปลดล็อค 23 มิ.ย. 2018 @ 8:25am

Conservationist

ชนะโหมดประชันอาวุธ โดยที่ไม่รีโหลดอาวุธใดๆ ของคุณเลย
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 1:40pm

Base Scamper

ฆ่าศัตรูที่การป้องกันตอนเกิดเพิ่งหมดพอดีในโหมดประชันอาวุธ
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2013 @ 1:39pm

Born Ready

กำจัดศัตรูด้วยกระสุนนัดแรกหลังจากที่การป้องกันตอนเกิดหมดในโหมด ประชันอาวุธ
ปลดล็อค 23 เม.ย. 2016 @ 1:07pm

Still Alive

เอาชีวิตรอดนานกว่า 30 วินาที ในขณะที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 10 ในโหมดประชันอาวุธหรือทำลายล้าง
ปลดล็อค 26 เม.ย. 2018 @ 1:17pm

Awardist

ได้รับรางวัลความสำเร็จ 100 ชิ้น
ปลดล็อค 28 มี.ค. 2016 @ 12:49pm

Bank On It

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ Bank
ปลดล็อค 3 ต.ค. 2018 @ 2:04pm

Baggage Claimer

ชนะ 5 ครั้ง ในโหมด ประชันอาวุธ บนแผนที่ Baggage
ปลดล็อค 1 มี.ค. 2018 @ 3:01pm

Zeus x27 Expert

ฆ่าศัตรู 10 คนด้วย Zeus x27
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2016 @ 10:55am

P2000/USP Tactical Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย P2000 หรือ USP
ปลดล็อค 17 เม.ย. 2016 @ 1:31pm

P250 Expert

ฆ่าศัตรู 25 คนด้วย P250
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2016 @ 11:14am

SG553 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย SG553
ปลดล็อค 14 พ.ค. 2016 @ 4:12pm

SSG 08 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย SSG 08
ปลดล็อค 22 ม.ค. 2018 @ 1:06pm

MP7 Expert

ฆ่าศัตรู 250 คนด้วย MP7
ปลดล็อค 27 ม.ค. 2018 @ 11:49am

Galil AR Expert

ฆ่าศัตรู 250 คนด้วย Galil ARCowboy Diplomacy

ช่วยตัวประกัน 100 คน
3 / 100

SAR Czar

ช่วยตัวประกัน 500 คน
3 / 500

Good Shepherd

ช่วยตัวประกันทั้งหมดในรอบ

Freed With Speed

ช่วยตัวประกันทั้งหมดใน 90 วินาทีแรก

Blood Money

ได้เงินรวม $50,000,000
39,527,750 / 50,000,000

Pistol Master

ปลดล็อกรางวัลปืนพกทั้งหมด

AUG Expert

ฆ่าศัตรู 250 คนด้วย AUG
93 / 250

Rifle Master

ปลดล็อครางวัลการกำจัดด้วยปืนไรเฟิลทั้งหมด

MAC-10 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย MAC-10
84 / 100

UMP-45 Expert

ฆ่าศัตรู 250 คนด้วย UMP-45
172 / 250

Sub-Machine Gun Master

ปลดล็อครางวัลการกำจัดด้วยปืนกลมือทั้งหมด

XM1014 Expert

ฆ่าศัตรู 200 คนด้วย XM1014
59 / 200

Shotgun Master

ปลดล็อกรางวัลที่ต้องใช้ปืนลูกซองทั้งหมด

M249 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย M249
69 / 100

Master At Arms

ได้รางวัลอาวุธทุกรายการ

A World of Pane

ยิงหน้าต่าง 14 บานในรอบเดียวในแผนที่ Office

The Bleeding Edge

ชนะการต่อสู้ด้วยมีด 100 ครั้ง
48 / 100

Defuse This!

สังหารผู้ปลดชนวนระเบิดด้วยระเบิดมือแรงสูง

Three the Hard Way

ฆ่าศัตรูสามตัวด้วยระเบิด HE ลูกเดียว

Clusterstruck

ฆ่าศัตรู 5 คนด้วยระเบิดที่คุณวางไว้

Wild Gooseman Chase

ขณะที่เป็นผู้ก่อการร้ายที่เหลือคนสุดท้าย ล่อผู้ปลดชนวนระเบิดจนเกิดการระเบิด

Target-Hardened

รอดจากการถูกยิงโดยศัตรู 5 คนในรอบเดียว

Italy Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Italy
2 / 100

Office Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Office
17 / 100

Aztec Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Aztec
70 / 100

Dust Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Dust
22 / 100

Nuke Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Nuke
50 / 100

Aerial Necrobatics

ฆ่าศัตรูที่อยู่กลางอากาศขณะที่คุณอยู่กลางอากาศ

The Road to Hell

ทำให้ศัตรูมองไม่เห็นจนทำให้ฆ่าเพื่อนร่วมทีม

Marksman

ชนะการแข่งขันในโหมด ประชันอาวุธ หรือ ทำลายล้าง ของทุกแผนที่

Quick Cut

ปลดชนวนระเบิดห้าลูกในโหมดทำลายล้าง
4 / 5

Run of the Mill

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ Sugarcane
0 / 5

Marcsman

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ St. Marc
4 / 5

Level Playing Field

กำจัดศัตรูคนที่อยู่ในระดับมีดทองด้วยปืนกลมือในโหมด ประชันอาวุธ

Gun Collector

เล่น 500 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
399 / 500

King of the Kill

เล่น 5,000 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
399 / 5,000

Kill of the Century

ชนะ 100 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
29 / 100

The Professional

ชนะ 500 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
29 / 500

Cold Pizza Eater

ชนะ 1,000 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
29 / 1,000

Tourist

เล่นหนึ่งรอบของทุกแผนที่ใน ประชันอาวุธ และ ทำลายล้าง

Rampage!

ชนะการแข่งขันโหมด ประชันอาวุธ โดยที่ไม่ตาย

First Things First

กำจัดผู้ก่อการร้ายทั้งหน่วยด้วยตัวเองก่อนที่ระเบิดจะถูกวางในโหมดทำลายล้าง

Target Secured

กำจัดหน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายทั้งหน่วยด้วยตัวเองก่อนที่ระเบิดจะถูกวางในโหมดทำลายล้าง

PP-Bizon Expert

ฆ่าศัตรู 250 คนด้วย PP-Bizon
92 / 250

Tec-9 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย Tec-9
37 / 100

SCAR-20 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย SCAR-20
76 / 100

MP9 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย MP9
89 / 100

MAG-7 Expert

ฆ่าศัตรู 50 คนด้วย MAG-7
43 / 50

Sawed-Off Expert

ฆ่าศัตรู 50 คนด้วย Sawed-Off
33 / 50

Nova Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย Nova
97 / 100

Negev Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย Negev
95 / 100

Flame Expert

ฆ่าศัตรู 500 คนด้วย Molotov หรือ Incendiary grenade
3 / 100

Train Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Train
91 / 100