Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
5.5h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
114 από 167 (68%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Φεβ 2014 στις 12:52

Someone Set Up Us The Bomb

Win a round by planting a bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Απρ 2016 στις 13:32

Boomala Boomala

Plant 100 bombs
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαϊ 2018 στις 12:39

The Hurt Blocker

Defuse 100 bombs successfully
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 5:02

Body Bagger

Kill 25 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Μαρ 2016 στις 13:24

Corpseman

Kill 500 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Δεκ 2017 στις 11:53

God of War

Kill 10,000 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Μαϊ 2016 στις 14:00

Second to None

Successfully defuse a bomb with less than one second remaining
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Μαρ 2016 στις 13:54

Counter-Counter-Terrorist

Kill a Counter-Terrorist while he is defusing the bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Μαρ 2016 στις 12:32

Rite of First Defusal

Win a round by defusing a bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Φεβ 2014 στις 13:22

Short Fuse

Plant a bomb within 25 seconds (excluding Demolition mode)
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 4:56

Newb World Order

Win ten rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Μαρ 2016 στις 13:17

Pro-moted

Win 200 rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Μαρ 2018 στις 14:36

Leet-er of Men

Win 5,000 rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 4:58

Points in Your Favor

Inflict 2,500 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Μαρ 2016 στις 13:09

You've Made Your Points

Inflict 50,000 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιουλ 2016 στις 14:11

A Million Points of Blight

Inflict 1,000,000 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Μαρ 2016 στις 12:34

Ballistic

In Classic mode, kill four enemy players within fifteen seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Απρ 2016 στις 14:26

Lost and F0wnd

Kill an enemy with a gun they dropped during the current round
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Απρ 2016 στις 14:08

Ammo Conservation

Kill two enemy players with a single bullet
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 5:00

War Bonds

Earn $50,000 total cash
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Απρ 2016 στις 15:36

Spoils of War

Earn $2,500,000 total cash
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Μαρ 2016 στις 13:19

Premature Burial

Kill an enemy with a grenade after dying
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Μαϊ 2016 στις 15:27

Desert Eagle Expert

Kill 200 enemies with the Desert Eagle
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Απρ 2016 στις 7:15

Glock-18 Expert

Kill 100 enemies with the Glock-18
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Απρ 2016 στις 16:52

Dual Berettas Expert

Kill 25 enemies with the Dual Berettas
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Απρ 2016 στις 8:56

Five-SeveN Expert

Kill 25 enemies with the Five-SeveN
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Απρ 2016 στις 15:24

AWP Expert

Kill 500 enemies with the AWP
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Μαϊ 2016 στις 17:21

AK-47 Expert

Kill 1,000 enemies with the AK-47
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ 2016 στις 15:39

M4 AR Expert

Kill 1,000 enemies with an M4 Assault Rifle
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Νοε 2017 στις 13:46

FAMAS Expert

Kill 100 enemies with the FAMAS
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Νοε 2018 στις 11:13

G3SG1 Expert

Kill 100 enemies with the G3SG1
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιουλ 2018 στις 13:13

P90 Expert

Kill 500 enemies with the P90
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Απρ 2018 στις 13:17

HE Grenade Expert

Kill 100 enemies with the HE grenade
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Μαϊ 2018 στις 12:55

Knife Expert

Kill 100 enemies with the knife
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Μαρ 2016 στις 12:35

The Cleaner

In Classic mode, kill five enemies in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Απρ 2016 στις 16:36

Variety Hour

Get kills with five different guns in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Απρ 2016 στις 17:35

Dead Shepherd

Kill an enemy who is carrying a hostage
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 5:57

War of Attrition

Be the last player alive in a round with five players on your team
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 13:52

Magic Bullet

Kill an enemy with the last bullet in your magazine (excluding sniper rifles and Zeus x27)
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Μαρ 2016 στις 7:03

Kill One, Get One Spree

Kill an enemy player who has just killed four of your teammates within 15 seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Μαρ 2016 στις 12:57

Battle Sight Zero

Kill 250 enemies with headshots
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 5:56

Primer

Do at least 95% damage to an enemy who is then killed by a another player
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 5:13

Finishing Schooled

Kill an enemy who has been reduced to less than 5% health by other players
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 4:40

Shot With Their Pants Down

Kill an enemy while they are reloading
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Απρ 2016 στις 10:53

Blind Ambition

Kill 25 enemies blinded by flashbangs
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2016 στις 5:36

Blind Fury

Kill an enemy while you are blinded from a flashbang
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Απρ 2016 στις 15:26

Friendly Firearms

Kill 100 enemies with enemy weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαϊ 2016 στις 7:32

Expert Marksman

Get a kill with every weapon
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Απρ 2016 στις 9:19

Shrapnelproof

Take 80 points of damage from enemy grenades and still survive the round
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Απρ 2016 στις 14:00

Make the Cut

Win a knife fight
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Μαρ 2016 στις 13:11

Hip Shot

Kill an enemy with an un-zoomed sniper rifle
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 5:41

Eye to Eye

Kill a zoomed-in enemy sniper with a sniper rifle of your own
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2018 στις 16:45

Sknifed

Kill a zoomed-in enemy sniper with a knife
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Απρ 2016 στις 14:38

Snipe Hunter

Kill 100 zoomed-in enemy snipers
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 5:44

Dead Man Stalking

Kill an enemy while at one health
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Φεβ 2018 στις 16:34

Street Fighter

Kill an enemy with a knife during the Pistol Round in a Classic match
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 5:46

Blitzkrieg

Win a round against five enemies in less than thirty seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαρ 2016 στις 11:46

Piece Initiative

Win 5 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Απρ 2016 στις 12:57

Give Piece a Chance

Win 25 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Μαρ 2018 στις 11:14

Piece Treaty

Win 250 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Μαρ 2016 στις 13:31

Blast Will and Testament

Win a round by picking up the bomb from a fallen comrade and successfully planting it
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 5:40

Mercy Rule

Kill the entire opposing team without any members of your team dying
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Απρ 2016 στις 12:51

Clean Sweep

Kill the entire opposing team without any members of your team taking damage
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν στις 12:32

Akimbo King

Use Dual Berettas to kill an enemy player that is also wielding Dual Berettas
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 5:28

The Unstoppable Force

Kill four enemies within a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Φεβ 2014 στις 17:03

The Immovable Object

Kill an enemy who has killed four of your teammates within the current round
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Απρ 2016 στις 12:59

Head Shred Redemption

Kill five enemy players with headshots in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Μαρ 2016 στις 12:47

Dust2 Map Veteran

Win 100 rounds on Dust2
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Απρ 2016 στις 14:03

Inferno Map Veteran

Win 100 rounds on Inferno
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Οκτ 2017 στις 14:38

Shorttrain Map Veteran

Win five matches on Shorttrain
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Απρ 2018 στις 13:40

Death From Above

Kill an enemy while you are airborne
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 13:44

Bunny Hunt

Kill an airborne enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Δεκ 2017 στις 12:19

Black Bag Operation

Win a round without making any footstep noise, killing at least one enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαϊ 2016 στις 15:03

Cold War

Win a round in which no enemy players die
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Απρ 2016 στις 14:25

Killanthropist

Donate 100 weapons to your teammates
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Δεκ 2017 στις 12:25

The Frugal Beret

Win ten rounds in a row without dying or spending any cash in Classic mode
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2018 στις 14:37

Defusus Interruptus

Stop defusing the bomb long enough to kill an enemy, then successfully finish defusing it
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαρ 2016 στις 6:56

Participation Award

Kill an enemy within three seconds after they recover a dropped bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 13:39

Repeat Offender

Dominate an enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 14:03

Decimator

Dominate ten enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 13:45

Overkill

Kill an enemy whom you are already dominating
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Ιουν 2016 στις 12:14

Command and Control

Kill 100 enemies whom you are already dominating
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 13:50

Insurgent

Kill an enemy who is dominating you
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Νοε 2017 στις 14:53

Can't Keep a Good Man Down

Kill 20 enemies who are dominating you
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 13:46

Hat Trick

Dominate three enemies simultaneously
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Ιουν 2016 στις 6:46

Ten Angry Men

Kill 10 enemies you are already dominating during a single match
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Μαϊ 2016 στις 14:42

Excessive Brutality

Kill an enemy whom you are dominating four additional times
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Απρ 2016 στις 13:28

Spray and Pray

Kill two enemies while you are blinded from a flashbang
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 4:57

Avenging Angel

Kill an enemy who has killed a player on your friends list in the same round
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 13:40

Denied!

Kill a player who is on gold knife level in Arms Race Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν στις 12:39

Shoots Vet

Win five matches in Arms Race Mode on Shoots
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Απρ 2016 στις 15:18

Shorter Fuse

Plant five bombs in Demolition Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαρ 2016 στις 6:52

Vacation

Win five matches on Lake
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν στις 12:32

My House

Win five matches on Safehouse
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Οκτ 2018 στις 14:04

Knife on Knife

Kill an enemy who is on gold knife level with your own knife in Arms Race Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Ιουν 2016 στις 7:09

Practice Practice Practice

Play 100 matches of Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαρ 2016 στις 12:48

Gungamer

Win one match in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Οκτ 2018 στις 14:04

Keep on Gunning

Win 25 matches in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 13:36

FIRST!

Be the first player to get a kill in an Arms Race or Demolition match
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 13:54

One Shot One Kill

Kill three consecutive players using the first bullet of your gun in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιουν 2018 στις 8:25

Conservationist

Win an Arms Race match without reloading any of your weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 13:40

Base Scamper

Kill an enemy just as their respawn protection ends in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2013 στις 13:39

Born Ready

Kill an enemy with the first bullet after your respawn protection ends in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Απρ 2016 στις 13:07

Still Alive

Survive more than 30 seconds with less than ten health in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Απρ 2018 στις 13:17

Awardist

Earn 100 achievements
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Μαρ 2016 στις 12:49

Bank On It

Win five matches on Bank
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Οκτ 2018 στις 14:04

Baggage Claimer

Win five matches in Arms Race Mode on Baggage
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Μαρ 2018 στις 15:01

Zeus x27 Expert

Kill 10 enemies with the Zeus x27
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Μαϊ 2016 στις 10:55

P2000/USP Tactical Expert

Kill 100 enemies with the P2000 or USP
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Απρ 2016 στις 13:31

P250 Expert

Kill 25 enemies with the P250
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Μαϊ 2016 στις 11:14

SG553 Expert

Kill 100 enemies with the SG553
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Μαϊ 2016 στις 16:12

SSG 08 Expert

Kill 100 enemies with the SSG 08
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2018 στις 13:06

MP7 Expert

Kill 250 enemies with the MP7
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Ιαν 2018 στις 11:49

Galil AR Expert

Kill 250 enemies with the Galil ARCowboy Diplomacy

Rescue 100 hostages
3 / 100

SAR Czar

Rescue 500 hostages
3 / 500

Good Shepherd

Rescue all hostages in a single round

Freed With Speed

Rescue all hostages within 90 seconds

Blood Money

Earn $50,000,000 total cash
39,527,750 / 50,000,000

Pistol Master

Unlock all Pistol kill awards

AUG Expert

Kill 250 enemies with the AUG
93 / 250

Rifle Master

Unlock all rifle kill awards

MAC-10 Expert

Kill 100 enemies with the MAC-10
84 / 100

UMP-45 Expert

Kill 250 enemies with the UMP-45
172 / 250

Sub-Machine Gun Master

Unlock all sub-machine gun kill awards

XM1014 Expert

Kill 200 enemies with the XM1014
59 / 200

Shotgun Master

Unlock all shotgun kill awards

M249 Expert

Kill 100 enemies with the M249
69 / 100

Master At Arms

Unlock every weapon kill award

A World of Pane

Shoot out 14 windows in a single round on Office

The Bleeding Edge

Win 100 knife fights
48 / 100

Defuse This!

Kill the defuser with an HE grenade

Three the Hard Way

Kill three enemies with a single HE grenade

Clusterstruck

Kill five enemies with a bomb you have planted

Wild Gooseman Chase

As the last living Terrorist, distract a defuser long enough for the bomb to explode

Target-Hardened

Survive damage from five different enemies within a round

Italy Map Veteran

Win 100 rounds on Italy
2 / 100

Office Map Veteran

Win 100 rounds on Office
17 / 100

Aztec Map Veteran

Win 100 rounds on Aztec
70 / 100

Dust Map Veteran

Win 100 rounds on Dust
22 / 100

Nuke Map Veteran

Win 100 rounds on Nuke
50 / 100

Aerial Necrobatics

Kill an airborne enemy while you are also airborne

The Road to Hell

Blind an enemy player who then kills a teammate

Marksman

Win a match on every Arms Race and Demolition map

Quick Cut

Defuse five bombs in Demolition mode
4 / 5

Run of the Mill

Win five matches on Sugarcane
0 / 5

Marcsman

Win five matches on St. Marc
4 / 5

Level Playing Field

Kill an enemy who is on gold knife level with a sub-machine gun in Arms Race Mode

Gun Collector

Play 500 matches of Arms Race or Demolition mode
399 / 500

King of the Kill

Play 5,000 matches of Arms Race or Demolition mode
399 / 5,000

Kill of the Century

Win 100 matches in Arms Race or Demolition mode
29 / 100

The Professional

Win 500 matches in Arms Race or Demolition mode
29 / 500

Cold Pizza Eater

Win 1,000 matches in Arms Race or Demolition mode
29 / 1,000

Tourist

Play a round on every Arms Race and Demolition map

Rampage!

Win an Arms Race match without dying

First Things First

Personally kill the entire Terrorist team before the bomb is planted in Demolition Mode

Target Secured

Personally kill the entire Counter-Terrorist team before the bomb is planted in Demolition Mode

PP-Bizon Expert

Kill 250 enemies with the PP-Bizon
92 / 250

Tec-9 Expert

Kill 100 enemies with the Tec-9
37 / 100

SCAR-20 Expert

Kill 100 enemies with the SCAR-20
76 / 100

MP9 Expert

Kill 100 enemies with the MP9
89 / 100

MAG-7 Expert

Kill 50 enemies with the MAG-7
43 / 50

Sawed-Off Expert

Kill 50 enemies with the Sawed-Off
33 / 50

Nova Expert

Kill 100 enemies with the Nova
97 / 100

Negev Expert

Kill 100 enemies with the Negev
95 / 100

Flame Expert

Kill 100 enemies with the Molotov or Incendiary grenade
3 / 100

Train Map Veteran

Win 100 rounds on Train
91 / 100