เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
229 จาก 229 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:07pm

A

Open level A
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:07pm

A

level A
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

A!

Pass the level A!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

B

Open level B
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

B

level B
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

B!

Pass the level B!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

C

Open level C
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

C

level C
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

C!

Pass the level C!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

D

Open level D
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

D

level D
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

D!

Pass the level D!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

E

Open level E
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

E

level E
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

E!

Pass the level E!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

F

Open level F
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

F

level F
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

F!

Pass the level F!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

G

Open level G
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

G

level G
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

G!

Pass the level G!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

H

Open level H
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

H

level H
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

H!

Pass the level H!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

I

Open level I
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

I

level I
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

I!

Pass the level I!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

J

Open level J
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

J

level J
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

J!

Pass the level J!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

K

Open level K
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

K

level K
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

K!

Pass the level K!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

L

Open level L
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

L

level L
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

L!

Pass the level L!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

M

Open level M
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

M

level M
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

M!

Pass the level M!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

N

Open level N
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

N

level N
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

N!

Pass the level N!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

O

Open level O
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

O

level O
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

O!

Pass the level O!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

P

Open level P
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:10pm

P

level P
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:11pm

P!

Pass the level P!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:11pm

Q

Open level Q
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:11pm

Q

level Q
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:11pm

Q!

Pass the level Q!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:11pm

R

Open level R
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:11pm

R

level R
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:12pm

R!

Pass the level R!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:12pm

S

Open level S
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:12pm

S

level S
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:12pm

S!

Pass the level S!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:12pm

T

Open level T
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:12pm

T

level T
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:13pm

T!

Pass the level T!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:13pm

U

Open level U
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:13pm

U

level U
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:13pm

U!

Pass the level U!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:13pm

V

Open level V
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:13pm

V

level V
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:13pm

V!

Pass the level V!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:13pm

W

Open level W
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:13pm

W

level W
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:14pm

W!

Pass the level W!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:14pm

X

Open level X
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:14pm

X

level X
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:14pm

X!

Pass the level X!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:14pm

Y

Open level Y
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:14pm

Y

level Y
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:15pm

Y!

Pass the level Y!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:15pm

Z

Open level Z
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:15pm

Z

level Z
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:16pm

Z!

Pass the level Z!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:16pm

0

Open level 0
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:16pm

0

level 0
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:16pm

0!

Pass the level 0!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:16pm

1

Open level 1
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:16pm

1

level 1
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

1!

Pass the level 1!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

2

Open level 2
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

2

level 2
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

2!

Pass the level 2!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

3

Open level 3
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

3

level 3
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

3!

Pass the level 3!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

4

Open level 4
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

4

level 4
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

4!

Pass the level 4!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

5

Open level 5
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

5

level 5
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

5!

Pass the level 5!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

6

Open level 6
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:18pm

6

level 6
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:18pm

6!

Pass the level 6!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:18pm

7

Open level 7
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:18pm

7

level 7
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:18pm

7!

Pass the level 7!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:18pm

8

Open level 8
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:18pm

8

level 8
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:19pm

8!

Pass the level 8!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:19pm

9

Open level 9
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:19pm

9

level 9
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:19pm

9!

Pass the level 9!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:19pm

!

Open level !
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:19pm

!

level !
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:19pm

!!

Pass the level !!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:19pm

?

Open level ?
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:19pm

?

level ?
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:20pm

?!

Pass the level ?!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:20pm

Δ

Open level Δ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:20pm

Δ

level Δ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:20pm

Δ!

Pass the level Δ!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:20pm

Θ

Open level Θ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:20pm

Θ

level Θ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:20pm

Θ!

Pass the level Θ!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:20pm

Σ

Open level Σ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:20pm

Σ

level Σ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Σ!

Pass the level Σ!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Ω

Open level Ω
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Ω

level Ω
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Ω!

Pass the level Ω!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Π

Open level Π
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Π

level Π
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Π!

Pass the level Π!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

λ

Open level λ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

λ

level λ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:22pm

λ!

Pass the level λ!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:22pm

Open level 山
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:22pm

level 山
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:22pm

山!

Pass the level 山!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:22pm

Open level 羊
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:22pm

level 羊
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:22pm

羊!

Pass the level 羊!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:22pm

Open level 桥
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:22pm

level 桥
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

桥!

Pass the level 桥!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

Open level 球
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

level 球
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

球!

Pass the level 球!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

Open level 猫
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

level 猫
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

猫!

Pass the level 猫!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

Open level 枪
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

level 枪
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

枪!

Pass the level 枪!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

Open level 车
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

level 车
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

车!

Pass the level 车!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

Open level 胖
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

level 胖
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:24pm

胖!

Pass the level 胖!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:24pm

Open level 还
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:24pm

level 还
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:24pm

还!

Pass the level 还!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:24pm

Open level 我
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:24pm

level 我
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:24pm

我!

Pass the level 我!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:24pm

Open level 血
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:24pm

level 血
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:25pm

血!

Pass the level 血!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:25pm

Open level 汗
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:25pm

level 汗
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:26pm

汗!

Pass the level 汗!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:26pm

Open level 钱
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:26pm

level 钱
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:26pm

钱!

Pass the level 钱!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:26pm

Open level 喜
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:26pm

level 喜
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:26pm

喜!

Pass the level 喜!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:26pm

Open level 加
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:26pm

level 加
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:27pm

加!

Pass the level 加!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:27pm

Open level 一
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:27pm

level 一
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:28pm

一!

Pass the level 一!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:28pm

+

Open level +
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:28pm

+

level +
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

+!

Pass the level +!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

<

Open level <
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

<

level <
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

<!

Pass the level <!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

>

Open level >
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

>

level >
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

>!

Pass the level >!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

/

Open level /
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

/

level /
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

/!

Pass the level /!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

\

Open level \
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:29pm

\

level \
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

\!

Pass the level \!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

©

Open level ©
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

©

level ©
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

©!

Pass the level ©!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Heart!

Masher
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Heart!

L O V E
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Heart!

Don Juan
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

Forbidden!

It is unacceptable!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

Forbidden!

No way!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:23pm

Forbidden!

Stop it!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:19pm

Sniper

One Shot
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:17pm

Dead Shot

Bang
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:09pm

One Shot

One chance
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Crowbar

In the case of the apocalypse
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

BOOM!

Big Bang
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

X Mark

Click on X in main menu
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

X Mark

Click on X in main menu
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

X Mark

Click on X in main menu
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

Select level

Click on lll in main menu
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

3 lines

Click on lll in main menu
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

ll

Click on lll in main menu
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:07pm

ZUP BRO!

Start game
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

Zup!

Click on Zup! in main menu
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

Zup! 2

Click on Zup! in main menu
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

Zup! 2 Mur-Mur-Mur

Viva
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

Peace!

V!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

Peace!

V!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Gabe Newell

Click on the 3 at the level λ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Gabe Newell

Click on the 3 at the level λ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Gabe Newell

Click on the 3 at the level λ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:21pm

Gabe Newell

Click on the 3 at the level λ
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

Ka-Boom!

Make a boom in menu "?"
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:31pm

Click on check mark in menu "?"
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:08pm

The first is ready!

Pass first level!
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 1:30pm

And it's all?

Pass last level!