Играно вр. за 14 дни:
0h

Преглед на глобалните статистики за постижения
Трябва да сте влезли, за да може да сравнявате тази статистика с Вашата
229 от 229 (100%) достигнати постижения:

Лични постижения
 
Откл. на 16 ян. в 13:07

A

Open level A
Откл. на 16 ян. в 13:07

A

level A
Откл. на 16 ян. в 13:08

A!

Pass the level A!
Откл. на 16 ян. в 13:08

B

Open level B
Откл. на 16 ян. в 13:08

B

level B
Откл. на 16 ян. в 13:08

B!

Pass the level B!
Откл. на 16 ян. в 13:08

C

Open level C
Откл. на 16 ян. в 13:08

C

level C
Откл. на 16 ян. в 13:08

C!

Pass the level C!
Откл. на 16 ян. в 13:08

D

Open level D
Откл. на 16 ян. в 13:08

D

level D
Откл. на 16 ян. в 13:08

D!

Pass the level D!
Откл. на 16 ян. в 13:08

E

Open level E
Откл. на 16 ян. в 13:08

E

level E
Откл. на 16 ян. в 13:08

E!

Pass the level E!
Откл. на 16 ян. в 13:08

F

Open level F
Откл. на 16 ян. в 13:08

F

level F
Откл. на 16 ян. в 13:09

F!

Pass the level F!
Откл. на 16 ян. в 13:09

G

Open level G
Откл. на 16 ян. в 13:09

G

level G
Откл. на 16 ян. в 13:09

G!

Pass the level G!
Откл. на 16 ян. в 13:09

H

Open level H
Откл. на 16 ян. в 13:09

H

level H
Откл. на 16 ян. в 13:09

H!

Pass the level H!
Откл. на 16 ян. в 13:09

I

Open level I
Откл. на 16 ян. в 13:09

I

level I
Откл. на 16 ян. в 13:09

I!

Pass the level I!
Откл. на 16 ян. в 13:09

J

Open level J
Откл. на 16 ян. в 13:09

J

level J
Откл. на 16 ян. в 13:09

J!

Pass the level J!
Откл. на 16 ян. в 13:09

K

Open level K
Откл. на 16 ян. в 13:09

K

level K
Откл. на 16 ян. в 13:09

K!

Pass the level K!
Откл. на 16 ян. в 13:09

L

Open level L
Откл. на 16 ян. в 13:09

L

level L
Откл. на 16 ян. в 13:10

L!

Pass the level L!
Откл. на 16 ян. в 13:10

M

Open level M
Откл. на 16 ян. в 13:10

M

level M
Откл. на 16 ян. в 13:10

M!

Pass the level M!
Откл. на 16 ян. в 13:10

N

Open level N
Откл. на 16 ян. в 13:10

N

level N
Откл. на 16 ян. в 13:10

N!

Pass the level N!
Откл. на 16 ян. в 13:10

O

Open level O
Откл. на 16 ян. в 13:10

O

level O
Откл. на 16 ян. в 13:10

O!

Pass the level O!
Откл. на 16 ян. в 13:10

P

Open level P
Откл. на 16 ян. в 13:10

P

level P
Откл. на 16 ян. в 13:11

P!

Pass the level P!
Откл. на 16 ян. в 13:11

Q

Open level Q
Откл. на 16 ян. в 13:11

Q

level Q
Откл. на 16 ян. в 13:11

Q!

Pass the level Q!
Откл. на 16 ян. в 13:11

R

Open level R
Откл. на 16 ян. в 13:11

R

level R
Откл. на 16 ян. в 13:12

R!

Pass the level R!
Откл. на 16 ян. в 13:12

S

Open level S
Откл. на 16 ян. в 13:12

S

level S
Откл. на 16 ян. в 13:12

S!

Pass the level S!
Откл. на 16 ян. в 13:12

T

Open level T
Откл. на 16 ян. в 13:12

T

level T
Откл. на 16 ян. в 13:13

T!

Pass the level T!
Откл. на 16 ян. в 13:13

U

Open level U
Откл. на 16 ян. в 13:13

U

level U
Откл. на 16 ян. в 13:13

U!

Pass the level U!
Откл. на 16 ян. в 13:13

V

Open level V
Откл. на 16 ян. в 13:13

V

level V
Откл. на 16 ян. в 13:13

V!

Pass the level V!
Откл. на 16 ян. в 13:13

W

Open level W
Откл. на 16 ян. в 13:13

W

level W
Откл. на 16 ян. в 13:14

W!

Pass the level W!
Откл. на 16 ян. в 13:14

X

Open level X
Откл. на 16 ян. в 13:14

X

level X
Откл. на 16 ян. в 13:14

X!

Pass the level X!
Откл. на 16 ян. в 13:14

Y

Open level Y
Откл. на 16 ян. в 13:14

Y

level Y
Откл. на 16 ян. в 13:15

Y!

Pass the level Y!
Откл. на 16 ян. в 13:15

Z

Open level Z
Откл. на 16 ян. в 13:15

Z

level Z
Откл. на 16 ян. в 13:16

Z!

Pass the level Z!
Откл. на 16 ян. в 13:16

0

Open level 0
Откл. на 16 ян. в 13:16

0

level 0
Откл. на 16 ян. в 13:16

0!

Pass the level 0!
Откл. на 16 ян. в 13:16

1

Open level 1
Откл. на 16 ян. в 13:16

1

level 1
Откл. на 16 ян. в 13:17

1!

Pass the level 1!
Откл. на 16 ян. в 13:17

2

Open level 2
Откл. на 16 ян. в 13:17

2

level 2
Откл. на 16 ян. в 13:17

2!

Pass the level 2!
Откл. на 16 ян. в 13:17

3

Open level 3
Откл. на 16 ян. в 13:17

3

level 3
Откл. на 16 ян. в 13:17

3!

Pass the level 3!
Откл. на 16 ян. в 13:17

4

Open level 4
Откл. на 16 ян. в 13:17

4

level 4
Откл. на 16 ян. в 13:17

4!

Pass the level 4!
Откл. на 16 ян. в 13:17

5

Open level 5
Откл. на 16 ян. в 13:17

5

level 5
Откл. на 16 ян. в 13:17

5!

Pass the level 5!
Откл. на 16 ян. в 13:17

6

Open level 6
Откл. на 16 ян. в 13:18

6

level 6
Откл. на 16 ян. в 13:18

6!

Pass the level 6!
Откл. на 16 ян. в 13:18

7

Open level 7
Откл. на 16 ян. в 13:18

7

level 7
Откл. на 16 ян. в 13:18

7!

Pass the level 7!
Откл. на 16 ян. в 13:18

8

Open level 8
Откл. на 16 ян. в 13:18

8

level 8
Откл. на 16 ян. в 13:19

8!

Pass the level 8!
Откл. на 16 ян. в 13:19

9

Open level 9
Откл. на 16 ян. в 13:19

9

level 9
Откл. на 16 ян. в 13:19

9!

Pass the level 9!
Откл. на 16 ян. в 13:19

!

Open level !
Откл. на 16 ян. в 13:19

!

level !
Откл. на 16 ян. в 13:19

!!

Pass the level !!
Откл. на 16 ян. в 13:19

?

Open level ?
Откл. на 16 ян. в 13:19

?

level ?
Откл. на 16 ян. в 13:20

?!

Pass the level ?!
Откл. на 16 ян. в 13:20

Δ

Open level Δ
Откл. на 16 ян. в 13:20

Δ

level Δ
Откл. на 16 ян. в 13:20

Δ!

Pass the level Δ!
Откл. на 16 ян. в 13:20

Θ

Open level Θ
Откл. на 16 ян. в 13:20

Θ

level Θ
Откл. на 16 ян. в 13:20

Θ!

Pass the level Θ!
Откл. на 16 ян. в 13:20

Σ

Open level Σ
Откл. на 16 ян. в 13:20

Σ

level Σ
Откл. на 16 ян. в 13:21

Σ!

Pass the level Σ!
Откл. на 16 ян. в 13:21

Ω

Open level Ω
Откл. на 16 ян. в 13:21

Ω

level Ω
Откл. на 16 ян. в 13:21

Ω!

Pass the level Ω!
Откл. на 16 ян. в 13:21

Π

Open level Π
Откл. на 16 ян. в 13:21

Π

level Π
Откл. на 16 ян. в 13:21

Π!

Pass the level Π!
Откл. на 16 ян. в 13:21

λ

Open level λ
Откл. на 16 ян. в 13:21

λ

level λ
Откл. на 16 ян. в 13:22

λ!

Pass the level λ!
Откл. на 16 ян. в 13:22

Open level 山
Откл. на 16 ян. в 13:22

level 山
Откл. на 16 ян. в 13:22

山!

Pass the level 山!
Откл. на 16 ян. в 13:22

Open level 羊
Откл. на 16 ян. в 13:22

level 羊
Откл. на 16 ян. в 13:22

羊!

Pass the level 羊!
Откл. на 16 ян. в 13:22

Open level 桥
Откл. на 16 ян. в 13:22

level 桥
Откл. на 16 ян. в 13:23

桥!

Pass the level 桥!
Откл. на 16 ян. в 13:23

Open level 球
Откл. на 16 ян. в 13:23

level 球
Откл. на 16 ян. в 13:23

球!

Pass the level 球!
Откл. на 16 ян. в 13:23

Open level 猫
Откл. на 16 ян. в 13:23

level 猫
Откл. на 16 ян. в 13:23

猫!

Pass the level 猫!
Откл. на 16 ян. в 13:23

Open level 枪
Откл. на 16 ян. в 13:23

level 枪
Откл. на 16 ян. в 13:23

枪!

Pass the level 枪!
Откл. на 16 ян. в 13:23

Open level 车
Откл. на 16 ян. в 13:23

level 车
Откл. на 16 ян. в 13:23

车!

Pass the level 车!
Откл. на 16 ян. в 13:23

Open level 胖
Откл. на 16 ян. в 13:23

level 胖
Откл. на 16 ян. в 13:24

胖!

Pass the level 胖!
Откл. на 16 ян. в 13:24

Open level 还
Откл. на 16 ян. в 13:24

level 还
Откл. на 16 ян. в 13:24

还!

Pass the level 还!
Откл. на 16 ян. в 13:24

Open level 我
Откл. на 16 ян. в 13:24

level 我
Откл. на 16 ян. в 13:24

我!

Pass the level 我!
Откл. на 16 ян. в 13:24

Open level 血
Откл. на 16 ян. в 13:24

level 血
Откл. на 16 ян. в 13:25

血!

Pass the level 血!
Откл. на 16 ян. в 13:25

Open level 汗
Откл. на 16 ян. в 13:25

level 汗
Откл. на 16 ян. в 13:26

汗!

Pass the level 汗!
Откл. на 16 ян. в 13:26

Open level 钱
Откл. на 16 ян. в 13:26

level 钱
Откл. на 16 ян. в 13:26

钱!

Pass the level 钱!
Откл. на 16 ян. в 13:26

Open level 喜
Откл. на 16 ян. в 13:26

level 喜
Откл. на 16 ян. в 13:26

喜!

Pass the level 喜!
Откл. на 16 ян. в 13:26

Open level 加
Откл. на 16 ян. в 13:26

level 加
Откл. на 16 ян. в 13:27

加!

Pass the level 加!
Откл. на 16 ян. в 13:27

Open level 一
Откл. на 16 ян. в 13:27

level 一
Откл. на 16 ян. в 13:28

一!

Pass the level 一!
Откл. на 16 ян. в 13:28

+

Open level +
Откл. на 16 ян. в 13:28

+

level +
Откл. на 16 ян. в 13:29

+!

Pass the level +!
Откл. на 16 ян. в 13:29

<

Open level <
Откл. на 16 ян. в 13:29

<

level <
Откл. на 16 ян. в 13:29

<!

Pass the level <!
Откл. на 16 ян. в 13:29

>

Open level >
Откл. на 16 ян. в 13:29

>

level >
Откл. на 16 ян. в 13:29

>!

Pass the level >!
Откл. на 16 ян. в 13:29

/

Open level /
Откл. на 16 ян. в 13:29

/

level /
Откл. на 16 ян. в 13:29

/!

Pass the level /!
Откл. на 16 ян. в 13:29

\

Open level \
Откл. на 16 ян. в 13:29

\

level \
Откл. на 16 ян. в 13:30

\!

Pass the level \!
Откл. на 16 ян. в 13:30

©

Open level ©
Откл. на 16 ян. в 13:30

©

level ©
Откл. на 16 ян. в 13:30

©!

Pass the level ©!
Откл. на 16 ян. в 13:21

Heart!

Masher
Откл. на 16 ян. в 13:21

Heart!

L O V E
Откл. на 16 ян. в 13:21

Heart!

Don Juan
Откл. на 16 ян. в 13:23

Forbidden!

It is unacceptable!
Откл. на 16 ян. в 13:23

Forbidden!

No way!
Откл. на 16 ян. в 13:23

Forbidden!

Stop it!
Откл. на 16 ян. в 13:19

Sniper

One Shot
Откл. на 16 ян. в 13:17

Dead Shot

Bang
Откл. на 16 ян. в 13:09

One Shot

One chance
Откл. на 16 ян. в 13:21

Crowbar

In the case of the apocalypse
Откл. на 16 ян. в 13:30

BOOM!

Big Bang
Откл. на 16 ян. в 13:30

X Mark

Click on X in main menu
Откл. на 16 ян. в 13:30

X Mark

Click on X in main menu
Откл. на 16 ян. в 13:30

X Mark

Click on X in main menu
Откл. на 16 ян. в 13:30

Select level

Click on lll in main menu
Откл. на 16 ян. в 13:30

3 lines

Click on lll in main menu
Откл. на 16 ян. в 13:30

ll

Click on lll in main menu
Откл. на 16 ян. в 13:07

ZUP BRO!

Start game
Откл. на 16 ян. в 13:30

Zup!

Click on Zup! in main menu
Откл. на 16 ян. в 13:30

Zup! 2

Click on Zup! in main menu
Откл. на 16 ян. в 13:30

Zup! 2 Mur-Mur-Mur

Viva
Откл. на 16 ян. в 13:30

Peace!

V!
Откл. на 16 ян. в 13:30

Peace!

V!
Откл. на 16 ян. в 13:21

Gabe Newell

Click on the 3 at the level λ
Откл. на 16 ян. в 13:21

Gabe Newell

Click on the 3 at the level λ
Откл. на 16 ян. в 13:21

Gabe Newell

Click on the 3 at the level λ
Откл. на 16 ян. в 13:21

Gabe Newell

Click on the 3 at the level λ
Откл. на 16 ян. в 13:30

Ka-Boom!

Make a boom in menu "?"
Откл. на 16 ян. в 13:31

Click on check mark in menu "?"
Откл. на 16 ян. в 13:08

The first is ready!

Pass first level!
Откл. на 16 ян. в 13:30

And it's all?

Pass last level!