pancor
Jakub   Warsaw, Warszawa, Poland
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 43 วัน ที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
477
รางวัลความสำเร็จ
26%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย