เลเวล 10 XP 1,128
72 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา