Úroveň 10 XP 1,128
72 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky