เลเวล 12 XP 1,509
91 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา