Úroveň 12 XP 1,509
91 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky