76561197962721545
 
 
Αποκλεισμένος από ανταλλαγές