76561197962721545
 
 
Momentálně má zakázáno obchodovat