arturox
Arturo Vergara Brain   Lima, Lima, Peru
 
 
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 9 วัน ที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
298
รางวัลความสำเร็จ
1
เกมที่สมบูรณ์แบบ
28%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย