arturox
Arturo Vergara Brain   Lima, Lima, Peru
 
 
For øyeblikket frakoblet
Sist tilkoblet 9 dager siden
Prestasjonsutstilling
298
Prestasjoner
1
Fullkomne spill
28%
Gj.sn. gjennomføringsgrad av spill