Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 5 trên 34 (15%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 25 Thg03 @ 11:51am

Revered Blade

Received the "Kusabimaru" from Kuro
Mở khóa vào 25 Thg03 @ 12:07pm

Shinobi Prosthetic

Acquired the Shinobi Prosthetic
Mở khóa vào 30 Thg03 @ 4:44am

Memorial Mob

Encountered the Memorial Mob
Mở khóa vào 26 Thg03 @ 10:50am

Resurrection

Returned from the dead using "Resurrection" for the first time
Mở khóa vào 29 Thg03 @ 11:02am

Gyoubu Masataka Oniwa

Defeated "Gyoubu Masataka Oniwa"Sekiro

All achievements have been unlocked.

Ashina Traveler

Traveled to all areas of the game

Master of the Prosthetic

Upgraded all Prosthetic Tools to their limit

All Prosthetic Tools

Acquired all Prosthetic Tools

All Ninjutsu Techniques

Acquired all Ninjutsu Techniques

Peak Physical Strength

Upgraded Vitality and Posture to their limit

Ultimate Healing Gourd

Fully upgraded the "Healing Gourd"
+22

Còn lại 22 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá