เลเวล 27 XP 5,161
239 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 28
เหรียญตรา