Huy hiệu Beat Hazard
- Beat Hazard -
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2015 @ 6:39pm
(0)
Repulser
1 trong 7, sê-ri 1
(0)
Stalker
2 trong 7, sê-ri 1
(0)
Miner
3 trong 7, sê-ri 1
(0)
Reaper
4 trong 7, sê-ri 1
(0)
Serpent
5 trong 7, sê-ri 1
(0)
Space Junk
6 trong 7, sê-ri 1
(0)
Gold Ship of Awesomeness
7 trong 7, sê-ri 1