Huy hiệu Borderlands 2
Please don't shoot me!
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2015 @ 12:17am
(0)
ZERO
1 trong 6, sê-ri 1
(0)
AXTON
2 trong 6, sê-ri 1
(0)
MAYA
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
SALVADOR
4 trong 6, sê-ri 1
(0)
HANDSOME JACK
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
GAIGE
6 trong 6, sê-ri 1