Huy hiệu DiRT 3 Complete Edition
Contender
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 3 Thg07, 2015 @ 11:26pm
(0)
DC Compound
1 trong 6, sê-ri 1
(0)
Uphill Struggle
2 trong 6, sê-ri 1
(0)
Child of the 80's
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
Hooning Is Not A Crime
4 trong 6, sê-ri 1
(0)
Sno* Problem
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
That Car
6 trong 6, sê-ri 1