Huy hiệu The Talos Principle
Axe
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 7 Thg03, 2017 @ 1:17pm
(0)
Jammer
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Mine
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
TALOS/SOMA
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
A Gate
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
The Tower
5 trong 5, sê-ri 1