เหรียญตรา Teleglitch: Die More Edition
Hell is just a word, reality is much, much worse.
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 27 มิ.ย. 2015 @ 10:58pm
(0)
Nor man, nor machine
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Armored Fury
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Man no longer
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Inevitability
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Survival
5 จาก 5 ในชุดที่ 1