เหรียญตราฟอยล์ The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition
THE WHITE WOLF
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 29 มิ.ย. 2014 @ 1:56am
(0)
Iorweth
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Vernon Roche
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Dandelion
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Dethmold
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Triss Merigold
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Letho
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Zoltan
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Geralt of Rivia
8 จาก 8 ในชุดที่ 1