andamclinic
 
 
روش‌های مختلفی برای <strong><a href=" http://andam.clinic/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C">درمان چاقی</a></strong> که بیش از حد اضافه وزن دارند یا تحت تأثیر چاقی از بیماری زمینه‌ای رنج می‌برند، وجود دارد. در هر یک از این روش‌ها با تکنیکی خاص حجم معده را تغییر می‌دهند. برای مثال با کمک روشی به نام بالون معده، بیشتر فضای خالی معده را با بالونی از آب یا هوا پر کرده، در روش حلقه معده، آن را تنگ و با <strong><a href=" http://andam.clinic/%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87">اسلیو معده</a> </strong>باریک و با کمک <strong><a href=" http://andam.clinic/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87">بای‌ پس معده</a></strong> قسمتی از معده و روده را برمی‌دارند. اگرچه هر کدام از این روش‌های جراحی چاقی خطرات و عوارض مربوط به خود مانند احتمال عفونت، فتق و لخته شدن خون را دارند و ممکن است فرد را مجبور به پیگیری‌های مداوم کنند، اما نتایج حاصل از آن‌ها و میزان موفقیت‌ شان در <strong><a href=" http://andam.clinic/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C">درمان چاقی</a></strong> فرد را علی‌رغم مشکلات احتمالی جذب خواهند کرد.
Zurzeit offline
Zuletzt online vor 918 Tagen