เลเวล 92 XP 47,204
796 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 93
เหรียญตรา