Úroveň 92 XP 47,304
696 XP pro dosažení 93. úrovně
Odznaky