Úroveň 7 XP 792
8 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky