2 people found this review helpful
Recommended
0.0 hrs last two weeks / 16.1 hrs on record (14.4 hrs at review time)
Posted: Oct 4, 2017 @ 4:54pm
Updated: Oct 4, 2017 @ 4:56pm

Oyun hakkında görüşüm açık ve net. Sıra tabanlı RYO'lara pek ilgim yok fakat Tahira başka ciddi anlamda sizi içine çeken bir şey var. Hikayesi ise daha bir başka. Hem biz severiz kahramanları!
Was this review helpful? Yes No Funny