เลเวล 27 XP 5,196
204 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 28
เหรียญตรา